ورامین-رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: طلاب علوم دینی پرچمداران دفاع از ارزش ها و معارف اسلامی هستند.
Source: New feed

WhatsApp us