دست‌هایی ‌پشت پرده است که مانع ‌خودکفایی می‌شوند، برخی از نزدیکان افرادی هستند که در رأس صدور مجوز واردات بوده و همین‌ها ‌می‌توانند به راحتی هر مجوزی را برای واردات گوشت بگیرند و‌ به سود کلان خود دست یابند، حال آنکه همین افراد نیز مانع از خودکفایی کشور در تولید گوشت نیز می‌شوند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us