به رغم آنکه عربستان سعودی اعلام کرد عملیات عاصفه الحزم (طوفان قاطعیت) به اهداف خود رسیده است و عملیات نظامی پایان می یابد این کشور همچنان یمن را هدف قرار می دهد.

اخبار سیاسی عربستان

اخبار سیاسی عربستان

تجاوز عربستان به یمن متوقف شد

تجاوز عربستان به یمن متوقف شد

Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us