همشهری آنلاین:
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تلویزیون چین گفت: قدرت‌های جهانی موافقت کرده‌اند در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران همه تحریم‌ها را به سرعت رفع کنند.

WhatsApp us