در خصوص وجود طرح درباره یمن نیز باید گفت طرح جدیدی در حال شکل گیری است که البته طرح ایران نیست بلکه طرحی است که عمان ارائه می کند و می توان گفت شامل دو موضوع اصلی است که موضوع اول آن برقراری آتش بس و فراهم کردن زمینه مناسب برای برقراری آن است و موضوع دیگر نیز گفتگو بین یمنی ها برای دستیابی به راه حلی سیاسی است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us