گرگان- جواد مکتبی عکاس روزنامه گلشن مهر، برنده پنجمین دوره جایزه عکس «شید» شد.
Source: New feed

WhatsApp us