بازیکن سابق پرسپولیس در فیلم «نقطه آخر خط» با محمدرضا داودنژاد همبازی است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us