[ad_1]

«پائو بوسکاتو» در مجموعه عکس‌هایش قصد دارد دنیا را با بازیگوشی و تخیل نگاه کودکان ببیند. بوسکاتو استاد قرار گرفتن در زمان مناسب و مکان مناسب است.

[ad_2]

Source link
به نقل از : گروه صنایع چوب و دکوراسیون چوبی فن و خلاقیت و هنر ایران زمین زمین – بخش سرگرمی

WhatsApp us