عکس HD با کیفیت

عکس بیابان قطار شتر عربستان

عکس بیابان قطار شتر عربستان

قطار شتر توسط جاش اوانز. مرز عربستان سعودی و امارات متحده عربی.