عید چیست ؟
1394/03/04
سایت دینی ، دین و اندیشه آکادعاها و اعمال ماه مبارک رمضان
عید چیست ؟

عید در لغات به چند معنی آمده است :

۱- به معنی عادتها ( جمع کلمه عادت ) یعنی چیزیکه انسان به آن خوی میگیرد.

۲- به معنی باز گشتنی و باز آمدنی .

۳- به معنی وقتی که افراد یک جمعیت برای کار مهمی اجتماع میکنند.

اما در اصطلاح به معنی روزیست که مردم آنرا به مناسبتی فرخنده و مبارک میدانند و در حال خوشی و شادمانی بسر میبرند و به یکدیگر تبریک میگویند و این قبیل روز ها یا ملی است و یا دینی …

Years 1394-2015 and ancient Persian New Year to all the world Happy . سال 1394-2015 عید نوروز و باستانی ایرانیان بر همه مردم جهان مبارک باد . عکس والپیپر با کیفیت hd دانلود کنید

Years 1394-2015 and ancient Persian New Year to all the world Happy . سال 1394-2015 عید نوروز و باستانی ایرانیان بر همه مردم جهان مبارک باد . عکس والپیپر با کیفیت hd دانلود کنید

عید چیست ؟,عید نوروز چیست ؟,عید غدیر خم چیست ؟,عید فطر چیست ؟,عید غدیر چیست ؟

عید قربان چیست ؟,عید فطر چیست,نماز عید فطر چیست

دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان

نمونه ایی از سفره ( دستر خوان ) شیرنی د ر روز های عید که در اکثر خانواده های هموطنان عزیز ما پهن میگردد. روز هایی که به عنوان عید ملی شناخته میشود که مثل آن روز ها واقعه مهمی به نفع ملت اتفاق افتاده باشد و خاطره آن باعث شادمانی گردد مانند ۲۸ اسد که روز استرداد استقلال افغانستان است.

عید های دینی عبارت از روز هایی است که از طرف دین مورد قبول یک جامعه ، بنام عید شناخته شده و با بعضی مراسم دینی همراه است ، مانند عید فطر که عید صیام و عید رمضان هم نامیده میشود و روز بعد از ختم ماه رمضان است و دو ماه و ده روز بعد از عید فطر ، عید قربان میباشد که عید اضحی هم نامیده میشود.

نماز عید فطر در جهان

نماز عید فطر در جهان

عید فطر

عید فطر یا کوچنی اختر روز اول ماه شوال است که بعد از سپری شدن ماه رمضان می آید.

در این روز پیغمبر بزرگوار ما حضرت محمد ( ص ) با یاران خود به صحرا میرفتند و نماز عید را ادا میکردند ، به همین سبب مسلمانان هم در این روز ها نماز عید را در صحرا یا محل روباز برگزار می کنند و ار اینکه در ماه رمضان عبادت و ادای فریضه روزه را یافته اند ، خدا را شکر میگویند وبه فقرا با دادن « فطریه » کمک میکنند.

از جمله مراسم این روز یکی هم خوردن اقسام شیرینی ها ، پوشیدن لباس پاکیزه است و دیگر دید و باز دید از قوم وخویشاوندان و دوستان و همسایگان است و هم اگر دونفر از سابق با هم آزرده گی و کینه ای داشته اند ، به احترام عید دشمنی خود را با یکدیگر فراموش میکنند و با هم آشتی مینمایند و بغل کشی و مصافحه میکنند.

در روز عید فطر گرفتن روز حرام است .

روز عید روز سرور و شادمانی است . در این روز ، باید تا میتوانید نگذارید که غم و اندوهی بدل شما راه یابد . اما متاسفانه بعضی از خانواده ها ، به اساس یک رسم ناپسند کهنه ، روز اول عید را به نام عید اول به غم و اندو ه می گذارند و برای یکی از وابستگان خود شان که چند ماه قبل وفات یافته است ، مجلس عزا داری تشکیل میدهند .

باین قبیل اشخاص باید گفته شود که روز عزا داری نیست بخصوص اگر مدت زیادی هم از وفات کسی گذشته باشد و تجدید خاطره وفات او غیر از اینکه هم خود شما و هم دوستان شما را غمگین بسازد ، هیچ فایدۀ دیگری ندارد . اما کسانیکه مدت کمی و کمتر از یکماه از وفات عزیزان شان میگذارد ، آنها باید عزا دار باشند و با آنها همدری کرد.

خداوند مرده گان را بیامرزد ، شما زندگی خود را در روز عید به غم و غصه تلف نکنید.

WhatsApp chat