وزیر حمل و نقل آلمان تاکید کرد که بررسی و تجزیه و تحلیل جعبه های سیاه این فرضیه را تایید کرده است که کمک خلبان هواپیمای ایرباس جرمن وینگز به عمد هواپیما سرنگون کرده است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us