فروش انواع تخته کاج روسی

چوب روسی ارزان قیمت البته همانطور که می دانید هیچ ارزانی بی حکمت نیست و چوب های ارزان قیمت یا کیفیت پایینی دارند یا خیس هستند . البته برخی از پروژه ها برایشان چوب خیس یا همان دو نم چوب روسی بهتر است , مثل کسانی که از چوب برای قالب بندی بتن استفاده می کنند . چونکه بعد از تماس چوب با بتن خیس دیگر چوب ها سایز زیاد نمی کنند یا اصطلاحا باد نمی کنند .

چوب خشک ممتاز روسیه همیشه به راحتی پیدا نمی شود . ما برای مشتریان مشکل پسند خود گاهی چندین متر مکعب چوب را به هم می ریزیم و از بین آنها تخته جدا می کنیم تا بتوانیم نظر آن ها را تامین کنیم . اینجا بازار چوب تهران است .

گالری تصاویر ارسالی از روسیه

تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد

بهترین سایز موجود از نظر کیفیت چوب مناسب دکوراسیون چوبی منزل

سایز 20*6.3*600 همیشه کیفیت بالاتری نسبت به تخته های دیگر داشته است . دکوراسیون چوب کاج

تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد
تخته الوار چوب کاج روسی , چوب نراد

ابعاد استاندارد و لیست قیمت بروز چوب روسی

قیمت ها قدیمی هستند و برای دریافت قیمت جدید لازم است تماس بگیرید ابعاد تخته
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 2.5 *  10  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 2.5  * 15   *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 2.5  *  20  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 5  *  15  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 5  *  20  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 5  *  25  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 5  *  25  *  400 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 5  *  30  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 6.3  *  15  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 6.3  *  20  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 6.3  *  25  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 7.5  *  15  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 7.5  *  20  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
قیمت روز تخته روسی : هرمتر مکعب 3.500.000  تومان 7.5  *  25  *  600 تخته کاج روسی خشک ممتاز
لیست قیمت چوب کاج روسی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us