دبیرکل جبهه پایداری گفت: فضای همگرایی و نشست‌های اضلاع اصولگرایی با هم بسیار خوب و مناسب است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us