قاب آینه

یک سطح  کنده کاری  شده جهت این کار خیلی خوبه چون مناطق برجسته نسبت به مناطق تو رفته کهنه تر میشه و همین سبب ایجاد نمای تزئینی  زیبایی  میشه. لایه های کرمی کمرنگ  روی این قاب آینه  بکار برده شده ، بعد به نقوش برجسته سیم ظرفشویی نرم و الکل صنعتی مالیده تا چوب تیره زیر اون آشکار بشه.

قاب

قاب

وسایل مورد نیاز

قاب چوبی کنده کاری شده

سیم ظرفشویی نرم

الکل سفید

دو طیف رنگی کرمی رنگ پلاستیک

قلم موی 5 سانتی متری

الکل صنعتی

 

این مدل خیلی ساده است چون بخشهایی را که می خواهین با کاغذ سمباده صیقل بدید معینه. با کشیدن سیم ظرفشویی نرم آغشته به الکل بر روی قاب، به روش خودکار رنگ را از مناطق برچسته پاک می کنین.

  • جلای بر روی قاب را با سیم ظرفشویی آغشته به الکل سفید پاک کنین. قاب را با رنگ کرم  تیره رنگ نموده و بذارین تا خشک بشه .
  • درجه روشن تری از رنگ کرم را روی کل قاب زده و بذارین تا دوباره خشک بشه.
  • اگر که از رنگ پلاستیک استفاده نمودید ، سیم ظرفشویی را در الکل صنعتی فرو برده و به آهستگی بر روی مناطق برجسته کاری  بمالین تا قدری از رنگ اونو پاک کنین. اگر رنگ های سنتی  بکار می برین  سیم ظرفشویی  را در آب فرو ببرین و به همون روش روی قاب بمالین.

    مدل رنگ شده قاب آینه

    مدل رنگ شده قاب آینه

WhatsApp us