وزیر آموزش و پرورش با این درخواست که قانون مدارس غیردولتی توسط مجلس دائمی شود گفت: اولین نیروها در سال 95 به آموزش و پرورش وارد می شوند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us