عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: سستی و وادادگی طرف ایرانی در اجرای قرارداد خودروی «ال ۹۰» باعث شده تا اجرای این پروژه به انحراف کشیده شده و مردم ایران این خودرو را 10 تا 12 میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند.

WhatsApp us