رنگ قرنیز

اصولا رنگ قرنیز را تیره می‌گیرند که مثل یک نوار کف را از دیوار جدا کند . رنگ های گرم مثل عسلی مایل به قرمز هم باعث گرمای محیط و شادابی می‌شود . ولی بهتر است قرنیز را با مبلمان , صندلی و میز ناهارخوری ست کنید . رنگ سفید هم باعث خنثی شدن و دلباز شدن و بزرگ نشان دادن محیط می شود . مثلا می‌توانید رنگ استخوانی ( کرم ) کار کنید تا با سفید صدفی دیوار ست شود . قرنیز چوبی حال و هوای محیط را به سمت سبک های سنتی و سنگین می برد در حالی که امروزه اکثر معماران برای دیوار از رنگ خنثی مثل طوسی کمرنگ و برای قرنیز از رنگ سفید استفاده می‌کنند . یا اینکه می‌توانید رنگ قرنیز را با درب ها و پنجره ها ست کنید . این انتخاب شما است و کار آسانی نیست .

رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی
رنگ قرنیز های چوبی

مطالب مرتبط با موضوع قرنیز چوبی :

WhatsApp us