در این بیانیه مشترک آمده است «قطعنامه سازمان ملل، از همه کشورهای عضو این سازمان خواهد خواست عاملان چپاول و تخریب آثار فرهنگی و باستانی را مجازات و در قوانین خود در زمینه پیشگیری از قاچاق آثار باستانی به سرقت رفته تجدید نظر کند و آنها را بهبود بخشد.»
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us