روسیه قطعنامه ای را در مورد یمن به شورای امنیت ارایه خواهد کرد که با طرح ایرات در خصوص یمن منطبق است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us