قیمت درب و چهارچوب

قیمت درب و چهارچوب سبک مدرن و ساده برج 8 1397

ساخت درب تمام چوب کاج به ضخامت 5 سانتی متر هرمتر مربع 1.800.000 تومان

ساخت چهارچوب تمام چوب کاج با روکش چوب طبیعی  مانند چوب راش  , ضخامت 4.8 سانت عرض چهارچوب پانزده سانتی متر با قابلمه مناسب لولای شماره 3 و 4 سانت   قیمت هرمتر طول 1.300.000 ریال

ساخت درب با کلاف و بدنه تمام چوب کاج با روکش راش

رنگ پلی یورتان از هر متر مربع 1.400.000 الی 2.800.000  ریال میباشد.

درب تمام چوب راش هرمتر مربع 2.5 میلیون تومان

WhatsApp us