قیمت درب گره چینی

در رابطه با ساخت درب گره چینی با چوب گردو به دو روش امکانپذیر است.
درب گره چینی با دست هر عدد با چهارچوب 146 در223 ضخامت 5 سانت با چهارچوب 14 در 5 سانت
گره دست دو رنگ
با چوب گردو ایرانی 22.000.000 تومان
با چوب گردو وارداتی 42.000.000 میلیون تومان
با کمک سی ان سی هر درب دو میلیون تومان کسر می شود.
زمان تحویل با چوب ایرانی 50 روز با چوب وارداتی 30 روز
اجرت نصب و رنگ جداگانه محاسبه می شود

WhatsApp us