قیمت هندریل و دست انداز پله چوبی

درود بر شما

بدلیل استقبال از طرح های دست انداز و هندریل های پله و این که قیمت ها ، تصمیم گرفتیم بر اساس یک مدل قیمت ها بصورت حدودی اعلام شوند.

قیمت‌ها بدون نرده و رنگ هستند  . چوب دست انداز ( هندریل )

هندریل 6در4 کاج روسی 35 هزار تومان

هندریل 7در 5 کاج روسی 45 هزار تومان

هندریل 6در4 راش 65 هزار تومان

هندریل 7در 5 راش 98 هزار تومان
واحد محاسبه هر متر طول است. هر شاخه 3 متر است.

1. هندریل ساده 

چوب کاج روسی هر متر طول 33 هزار تومان 

چوب راش هر متر طول 65 هزار تومان 

2. هندریل مدور 

چوب کاج هر متر طول — هزار تومان 

چوب راش – – هزار تومان