فدراسیون بسکتبال لوکا پاویچویچ صربستانی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران انتخاب کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us