رنگ ماهگونی چوب

رنگ ماهگونی یک رنگ متفاوت و عمیق است که از ادغام قهوه‌ای و قرمز ایجاد می‌شود.

رنگ ماهگونی یک رنگ گرم محسوب می‌شود.

ماهگونی یک رنگ قهوه ای مایل به قرمز است . تقریباً رنگ چوب ماهون است . البته چوب ماهون به رنگ های مختلف دیده می شود .

صفحه چوب ساپلی فینگر جوینت  , ماهون افریقایی
صفحه چوب ساپلی فینگر جوینت  , ماهون افریقایی

ساخت رنگ ماهگونی برای چوب

ما روی چوب خام با استفاده از استر شاپان رنگ ماهگونی اول را می‌سازیم. منظور آستری است و این رنگ اولیه است، رنگ اصلی با استر دوم و در مرحله سوم می‌توان از همرنگی هم استفاده شود ولی برای افراد مبتدی، فقط آستر پیشنهاد می شود.

انواع رنگ ماهگونی , ساخت رنگ ماهگونی , رنگ چوب مبل ماهگونی , طریقه ساخت رنگ گردویی چوب
انواع رنگ ماهگونی , ساخت رنگ ماهگونی , رنگ چوب مبل ماهگونی , طریقه ساخت رنگ گردویی چوب

ساخت آستر ماهگونی

اول شاپان قهوه ای را با قرمز روغنی و بنزین تا جایی مخلوط میکنید که نزدیکترین رنگ به ماهگونی را برسد.
درصورت روشن شدن به آن مشکی اضافه کنید. در صورتی که می‌خواهید استر شما روشن شود به آن بنزین اضافه کنید.

انواع چوب به رنگ ماهگونی

WhatsApp us