ورامین-به گفته مسئولان مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین یک مجتمع دولتی و تحت نظارت وزارت علوم است نه یک موسسه غیرانتفاعی است.
Source: New feed

WhatsApp us