نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: بعضی‌ها که حرف از مقابله با پول‌های کثیف می‌زنند حقیقتا مصداق بارز آن دزدی هستند که دزدی کرده بود و خودش در میان جمعیتی که به دنبال دزد می‌گشتند فریاد می‌زد «دزد را بگیرید، دزد را بگیرید».

WhatsApp us