33281231 - 33281232 - 33281484 آدرس :تهران بازار چوب ایران شهرک صنعتی خاوران bestart2000@gmail.com
0 Items
Select Page

مرمت درب 200 ساله دوره قاجار

مرمت درب قدیمی گره چینی

مرمت درب قدیمی گره چینی

مرمت درب قدیمی گره چینی

مرمت درب قدیمی گره چینی

درب و پنجره سنتی چوبی ، هنر گره چینی و ارسی سازی

درب و پنجره سنتی چوبی ، هنر گره چینی و ارسی سازی

گروه صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین

گروه فن و هنر ایران زمین تاسیس 1340 تهران محله قلهک است . ما تولید کننده دکوراسیون لوکس منزل بصورت سفارشی ساز هستیم . Dismiss

WhatsApp chat