مشهدی حسین حیدری ( تهران ، قلهک سال 1320 )

متولد یزد شهرستان ابرکوه

در جوانی به تهران آمد و باغبان شاهزاده قاجار در قلهک شد . او به دلیل درستی و صداقتش هیچ وقت از نظر مالی به جایی نرسید اما همین خصوصیت باعث شد تا در منطقه بعنوان امین و معتمد همگان مورد احترام بسیار باشد . البته این ها دیگر ارزش نیستند و ضد ارزشها در این شهر ارزشمند شده است .

باغ قوام شیرازی

بعد از انقلاب و فرار خیلی از ملاک به خارج از ایران او به تنهایی مسئول مراقبت از باغات انها شد و درنهایت بعد از چند سالی 4000 متر زمین برایش بیشتر نماند .

یادش بخیر او همین باغ را همانند گوشه ای از بهشت ساخت ، معماری ایرانی بی همتا است . در این خانه دو خانواده زندگی میکردند . که من نوه مشهدی حسین بودم ، پسر علی اقا پسر مشهدی حسین کل باقر . بله اسم پدر پدر بزرگ من کل باقر بود .

اما ایوان باغ ، با حوض و درخت بید مجنون صد ساله ، بوته گل رز محمدی در سمت راست و جوی آبی که از قنات قلهک سرازیر بود . متاسفانه بعد از افتادن یک کودک در اب حوض این حوض کامل پر شد و فقط جوی آب را داشتیم . هر از گاهی که درب خانه باز میمانند مردم کوچه از لای درب به تماشای گل و درخت این باغ میپرداختند .

 

WhatsApp us