درود بر شما

  معادل انگليسي  واژگان صنعت چوب 

واژگان عمومی:
نجاری Woodworking
نجاری مرتبط با خانه سازی و کارهای معماری داخلی Carpentry, Millwork
اسکلت سازی چوبی Timber Framing
مبلمان سازی Furniture Making
رویه کوبی مبل Upholstery
روکش، روکش کاری Veneer, Veneering
خراطی Woodturning
منبت Wood Carving
منبت با مغار چاقویی Chip Carving
تراش چوب با چاقو Whittling
معرق Marquetry, Intarsia
مشبک Fretwork
سوخت نگاری Pyrography
سمباده کاری Sanding
رنگ کاری Finishing
Jig
اتصالات:
کام Mortise
زبانه Tenon
انگشتی Finger Joint
دم چلچله Dovetail Joint
ابزارآلات:
اره دستی Handsaw
رنده دستی Hand plane
مغار Chisel
اسکنه Mortising Chisel
چوبسا Rasp
سوهان File
میز کار Workbench
گیره میزی Vise
گیره دستی Clamp
کاغذ سمباده Sandpaper
اره فلکه Bandsaw
اره میزی Tablesaw
رنده Jointer
گندگی Thickness Planer

کام کن Mortiser

فرز میزی Shaper, Spindle Moulder

دستگاه خراطی Lathe

اره مویی برقی Scroll Saw

فرز دستی Router

اره عمودبر Jigsaw

اره فارسی بر Miter Saw

اره گردبر Circular Saw

اره برقی دستی Reciprocating Saw

اره زنجیری Chainsaw

مینی سنگ Angle Grinder

مته دریل Drill Bit

تیغ فرز دستی Router Bit
معماری :
دیوار پوشی داخل ساختمان Panelling, Wainscoting

نمای ساختمان Siding, Cladding

ابزار دیوار Trim Work

دسته نرده Handrail

چهار چوب در Doorjamb

رویه کوبی در با دیوار Door Casing

شومینه Mantel, Fireplace

کمد و قفسه داخل اتاق Built-ins

WhatsApp us