میر محمد فرات از موسسین حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گفت: دوست سابقم رجب طیب اردوغان در توهم به سر می برد و احتمال هرگونه توطئه ای در کشور وجود دارد.

WhatsApp us