معاینه فنی کمباین های گالیکش برای برداشت محصولات پاییزی آغاز شد – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us