چوب افریقایی

غارت جنگل های کنگو

جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۰:۵۹

چوب افریقایی

چوب ونگه

صادرات چوب جمهوری کنگو

شرکت های فرانسوی و چند ملیتی با عبور از میزان مجاز تولید چوب، تجارت گونه های محافظت شده و صادرات آن با مدارک جعلی ، زمینه نابودی این جنگل ها را فراهم کرده اند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شرکت های فرانسوی جنگل های کنگو را غارت می کنند.

 

گلوبال ویتنس ، یک سازمان غیر دولتی حامی محیط زیست در گزارشی ، از نابودی جنگل های حوزه کنگو در آفریقا به عنوان یک زمین لرزه یاد و اعلام کرد شرکت های فرانسوی و چند ملیتی با عبور از میزان مجاز تولید چوب، تجارت گونه های محافظت شده و صادرات آن با مدارک جعلی، زمینه نابودی این جنگل ها را فراهم کرده اند.

صادرات چوب جمهوری کنگو

چوب ونگه افریقایی

چوب ونگه افریقایی

بر اساس این گزارش، سالانه دویست و پنجاه هزار هکتار از جنگل کنگو، که دومین جنگل بزرگ جهان است نابود می شود.

دولت کنگو فقط مالیاتی برابر با ده درصد چوب بدست آمده از جنگل های خود را دریافت می کند و نود درصد چوب، بدون مالیات از کنگو خارج می شود.

WhatsApp us