گونه های عمده چوب ملچ

چوب نارون
Wych Elm ( Ulmus glabra) نام مشترک: Wych Elm ، Elm اسکاتلندی. نام علمی: Ulmus glabra. توزیع: اروپا. اندازه درخت: قطر تنه 65-100 فوت (20-30 متر) ، 2-4 فوت (.6-1.2 متر).

نام علمی: Ulmus glabra
اندازه درخت: ارتفاع 65-100 فوت (20-30 متر) ، 2-4 فوت
موارد مصرف معمول: جعبه ، سبد ، مبلمان ، چوب میخی هاکی ، روکش ، خمیر چوب و تهیه کاغذ روغنی

سختی چوب ملچ

استحکام – قدرت. اسکاتلندی Elm سختی Janka : 990 lb f 4،400 N

نارون آمریکایی دارای قدرت MOR 11800 psi است ، در حالی که elm rock دارای قدرت 14800 است. قابلیت خمش (MOE) برای آمریکایی 1.4 میلیون psi و 1.54 psi برای سنگ است. سختی به ترتیب 830 پوند و 1320 پوند برای آمریکایی ها و راک است.

آیا نارون چوب سخت است؟

درختان نارون نوعی درخت برگ‌ریز است. برگ آنها تغییر رنگ میدهد و برگ های خود را در پاییز از دست می دهند و این آنها را به یک درخت چوب سخت تبدیل می کنند.

چوب درختان نارون نسبت به سایر درختان سخت چوب , چوبی نرم تر دارد . بنابراین درختان نارون به نوعی نرم چوب هستند .

چوب ملچ
چوب ملچ

آیا ملچ سخت تر از بلوط است؟

بلوط سخت تر از نارون است . گونه های مختلفی از نارون حدود 0.55 است. هرچه وزن مخصوص آن بیشتر باشد چوب سخت تر خواهد بود. در اصل این چوب هم سخت و هم نرم است .

آیا ملچ چوب خوبی است؟

نارون قرمز به طور معمول دارای مغز چوب گسترده ای با رنگ قهوه ای مایل به قرمز و بسیار مشخص است. با داشتن یک دانه در هم تنیده ، بیشتر نارون ها چوب بسیار مناسبی برای برنامه ریزی ، شکل دادن و چرخش محسوب نمی شوند. به دلیل تراکم بالاتر ، اسلب نارون ممکن است تمایل بهتری برای کار داشته باشد .

WhatsApp us