حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در جلسه مطبوعاتی خود درباره تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت که با این امر برخورد می‌شود.
Source: فرهنگی

WhatsApp us