[ad_1]

موزه ملی‌ چین در شهر
بیجینگ جای گرفته از بهر اینکه اینان پروژه در فضای ۱۹۵ هزار مترمربعی خود در بین
سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی اجرایی و به منظور مرحلهٔ بهره برداری رسیده است.

اینان موزهٔ ملی‌ نمادی از تاریخ،فرهنگ و انقلاب چینی‌‌ها در دوران‌های جورواجور
بوده از بهر اینکه بخش ابتدایی و اصلی‌ آن در سال ۱۹۵۹ میلادی تکمیل شده و در نهایت
به منظور نام یکی‌ از ۱۰ کاشانه عمومی‌ بسزا و برتر در کشور نامگذاری شده است.

حدود
۱۱ موسسه معماری بین‌المللی از بهر شرکت در رقابت اجرای اینان پروژهٔ بزرگ و
طراحی ساختار داخلی‌ و خارجی‌ آن دعوت شده اند از بهر اینکه در نهایت در اکتبر سال
۲۰۰۴ میلادی گروه معماری ( Beijing) موفق به منظور پیروزی در اینان رقابت تنگاتنگ شدند.

پس از مذاکرت متعدد،مسولان موزهٔ ملی‌ تاکید کردند از بهر اینکه نوع طراحی و ساختار
اینان کاشانه جدید باید به منظور طبقه‌ای می باشد از بهر اینکه کاشانه قدیمی‌ اینان موزهٔ ملی‌
را زیر سوال نبرده و کاملا همگام توسط آن پیش رود،به منظور طوریکه اینان دو کاشانه
بتوانند مکمل هم بود و یکدیگر را نقض نکنند.نکتهٔ برازنده عنایت اینجاست از بهر اینکه
ساختار پنجره،ستون و سایر بخش‌های مشابه به منظور طبقه‌ای طراحی شدند از بهر اینکه به منظور نوعی
توسط گویش و لهجه چینی‌ها مطابقت داشته و توسط آنها سخن میگویند.

[ad_2]

Source link

WhatsApp us