میز چوبی لوکس

میز ساخته شده از چوب طبیعی با بخش هایی که رزین ریزی شده است.

رزین اپوکسی بسیار شفاف و زیبا است وقتی با رنگ هایی مثل آبی ترکیب می‌شود زیبایی آن چند برابر می شود.

میز کنار مبلی چوب و رزین
میز کنار مبلی چوب و رزین

میز کنار مبلی

میز کنار مبلی چوب بلوط
میز کنار مبلی چوب بلوط
WhatsApp us