ما هریک از این گزارش ها را جدی می گیریم. من باید بگویم ناو آمریکایی برای رهگیری کشتی های ایرانی اعزام نشده است و برداشت غلطی در این زمینه شده است. هدف این ناوها این است که خطوط کشتیرانی باز باشد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us