عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: استانی شدن انتخابات مجلس خرید و فروش رای و پول‌های کثیف را در کرسی انتخابات به شدت خواهد داشت.

WhatsApp us