نورالدین زرین‌کلک، پدر پویانی ایران و نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودک به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شده است.
Source: New feed

WhatsApp us