نورپردازی در اتاق نشیمن با دیوار های چوب

نورپردازی در اتاقی با دیوارکوب  چوبی

نورپردازی در اتاقی با دیوارکوب چوبی

DELIGHTFULL
کلارک / لوستر
انتخاب ایده آل نسبت به خانه خود

یک درام مجسمه مانند با ساختاری که در آن برنج کابرده شده است .

مثل ترومپت

این مناسب نورپردازی اتاق نشیمن و پذیرایی است
مشاهده پروژه های بیشتر

 

 

WhatsApp us