یادگار گرامی امام با بیان این‌که «توانمندی و امانت دو شرط برعهده‌گیری مسئولیت‌هاست»، گفت: اگر برای مردم که ما را انتخاب کرده‌اند کار کنیم امین هستیم. اما اگر برای حزب و گروه خودمان کار کرده باشیم این خروج از امانت است.

WhatsApp us