نکات مهم درباره چوب

الیاف چوب

هنگام راه اندازی پروژه های چوب، مهم است که تفاوت های چوب چوب، و همچنین اهمیت اندازه گیری رطوبت و کنترل رطوبت در چوب خود را درک کنید. با توجه به دانه چوب، هر قطعه چوب دارای سه سطح است: الیاف نهایی، الیاف لبه و الیاف صورت.

الیاف و رگه های پایانی

صفحه ساخته شده از الیاف پایانی چوب

صفحه ساخته شده از الیاف پایانی چوب

پایان الیاف از چوب در مقطع چوب  دیده می شود که آن را در سراسر حلقه های رشد مشاهده می کنید . به جای برش یک تخته از طول چوب، طول تنه، چوب نهایی در واقع به زاویه 90 درجه به الیاف و رگه می رسد. این نوع برش شخصیت حلقه های چوبی و دانه بندی را به نمایش می گذارد. بسیاری از عاشقان چوبی دوست دارند نتایج  زیبایی از برش خود بدست آورند .این امر به ساگی ممکن است اگر چوب بصورت صحیح برش بخورد میتوانیم یک چوب زیبا با دوام و پایدار داشته باشیم

برای مثال : برای ساخت یک تخته گوشت یا غلطک باید از بلوک هایی با رگه های پایانی استفاده شود و این رگه ها سطح پایانی تخته گوشت را تشکیل دهد .

این بلوک ساخته شده را بسیار قوی و با دوام می کند. در طول برش و برش، الیاف نهایی دانه های انتهایی جذب تیغه چاقو را جذب می کنند، بنابراین بلوک به نوک و چنگال مقاوم است.

به مروز زمان تخته خود را نشان می دهد

در واقع، کاشی کف پایان الیاف چوب یک فرم بسیار منحصر به فرد از کف یا مقطع است که برای یک هدف خاص استفاده می شود: دوام.

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

صفحه ساخته شده از الیاف پایانی چوب

صفحه ساخته شده از الیاف پایانی چوب

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

کارشناسی و شناخت چوب در ساخت سازه های متفاوت در نجاری و درودگری

 

WhatsApp us