مشهور است که بعد از انتشار خبر درگذشت علی شریعتی در ٢٩ خرداد ١٣٥٦ در ساوت همپتون انگلیس، دانشجویان در تجمع‌ها و تظاهرات شعار می‌دادند «معلم شهید ما، دکتر علی شریعتی». شریعتی بعدها نیز در متون تحقیقی و در میان تاریخ‌نگاران انقلاب به درستی «معلم انقلاب» لقب گرفت؛ از این حیث که ایده‌هایی انقلابی را آموزش می‌داد و می‌کوشید تفسیری پرشور و هیجان از اسلام ارائه دهد.

WhatsApp us