رنگ کاری رزین پلی استر


چند نکته برای ایمنی و تمیز شدن کار را خدمت شما عرض کنم
1. گوشه ها و پایین کار نوار چسب بخورد. هم پایین کار و نشون میده و هم جلوگیری میکنه از لب پر شدن. رنگ پلی استر مثل شیشه است.
2. زیر همه قطعه ها چوب یا نایلون حباب دار بگذارید یا بهتر است بچسبانید.
3. هر جایی که قرار شد سوراخ کاری بشود باید چسب شود . چند تا نوار چسب پهن در اختیار نصاب بگذارید.
4. اگر جای دست روی درب کابینت یا هر قطعه ای ماند، فقط با کرباس یا پارچه نرم پاک شود.

ارادتمند شما حیدری

WhatsApp us