رئیس سازمان عقیدتی سیاسی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با دارا بودن روحیه قوی و مؤلفه قدرت بیش از هر زمان دیگری آماده دفاع از نظام و کشور هستند.

WhatsApp us