هر توافقی منوط به رفع کامل تحریم‌های اقتصادی است – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us