مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی عادت به تقلید از غذاهای ناسالم غربی پیدا کرده‌اند، در حالی که این غذاها سالم نیستند و نباید از غرب در هر زمینه‌ای تقلید کورکورانه کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us