تهران-استاندار تهران گفت‌: تشکل های دارای مجوز قانونی برای برگزاری همایش و سخنرانی نیاز به مجوز استانداری ندارند، فقط باید برای تامین امنیت برگزاری مراسم به ارگان های مربوطه اطلاع دهند
Source: New feed

WhatsApp us