همنوایی ارکستر سمفونیک صدا و سیما با شعار سال / اجرای پو ام سمفونی خلیج فارس به مناسبت تقارن با روز ملی خلیج فارس – فرهنگی و هنری –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us