درود بر شما

دکوراسیون ایجاد شده از تنه درخت

ایده های جالب دکوراسیون چوبی لوکس و سفارشی با چوب و تنه درخت , دکوراسیون چوبی ساخته شده از اسلب چوب گردو , کالباسی تنه درخت , قاب آینه دیواری با چوب درختان طبیعی و با کمترین دست کاری 

قاب آینه  ساخته شده از تنه درخت

قاب آینه ساخته شده از تنه درخت ساخته شده از تنه درخت

ایده جا گلدانی ساخته شده از تنه درختان که بصورت کالباسی برش داده شده است 

جای گلدان ساخته شده از تنه درخت

جای گلدان ساخته شده از تنه درخت

جای گلدان ساخته شده از تنه درخت

جای گلدان ساخته شده از تنه درخت

 

مطالب مرتبط با تنه درخت و اسلب چوب گردو : 

WhatsApp us